top of page

"A fool sees not the same tree that a wise man sees" - William Blake

Bomen zijn misschien wel de belangrijkste groene dragers van het landschap. Oude bomen kunnen ons iets vertellen over hun levensloop en de geschiedenis van hun leefomgeving. Bovendien zijn het brengers van zuurstof en biodiversiteit. Bomen geven groen een extra dimensie in de ruimte, een onmiskenbaar landschappelijk element.

 

Het snoeien en verzorgen van bomen volgens de regels der kunst: Landschapsatelier zorgt ervoor dat een boom een toekomst heeft, gezond blijft en in evenwicht is met zijn omgeving. Bij het verzorgen en eventuele snoeien van bomen worden de soortspecifieke eigenschappen van de boom in acht genomen en worden de beheermaatregelen zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Aangezien dergelijke ingrepen grote gevolgen kunnen hebben voor de bomen worden alle opties overwogen en wordt vakkundig gehandeld met aangepaste materialen.

 

Landschapsatelier voert zowel boominspecties uit, als standplaatsverbetering, onderhouds- en begeleidingssnoei alsook het vellen van bomen. Het toppen of kandelaren van bomen strookt niet met de visie van Landschapsatelier en wordt daarom ook niet toegepast bij gezonde bomen.

bottom of page